img
No Internet
SWIPE TO GO BACK

MyShipTracking

In Port

Fartyg Anlänt DWT GRT Built Size
RAUTARUUKKI [FI] 2024-04-20 21:01 445 Ton 1,554 Ton 1986 167 m
JAMTLAND [AG] 2024-04-20 06:40 7,250 Ton 5,057 Ton 2003 120 m
POLYALAND [GI] 2024-04-19 17:33 4,135 Ton 3,244 Ton 2000 99 m
ELEONORA [CY] 6,360 Ton 4,842 Ton 2011 115 m