img
No Internet
SWIPE TO GO BACK

MyShipTracking

In Port

Schip Aangekomen DWT GRT Built Size
MAMMUT [EE] 2023-01-29 01:21 --- 100 Ton 1972 22 M
NAFTA [EE] 2023-01-27 06:16 1,621 Ton 874 Ton 1978 60 M
SKORPION [EE] 2023-01-25 13:35 --- --- --- 86 M
KRIENS [PT] 2023-01-24 16:59 7,802 Ton 4,990 Ton 2007 118 M
LOTOS [EE] 2023-01-22 14:07 482 Ton 191 Ton 1981 30 M
BORGENFJORD [NO] 2023-01-21 16:23 3,571 Ton 2,232 Ton 2009 70 M
BBC NEPTUNE [LR] 2023-01-21 13:38 37,506 Ton 24,050 Ton 2010 190 M
NORBRIS [NO] 2023-01-17 20:54 5,917 Ton 4,183 Ton 2002 110 M
TRANSBALTIC [MT] 2023-01-15 13:35 16,558 Ton 13,340 Ton 2005 142 M
TORVIK [EE] 2023-01-08 00:51 --- --- --- 20 M
TARMO [EE] 2023-01-06 11:43 1,585 Ton 3,916 Ton 1963 85 M
SEKTORI [EE] 2023-01-06 11:22 174 Ton 215 Ton 1985 33 M
VIIKING [EE] 2023-01-03 04:52 412 Ton 782 Ton 1984 40 M
PANTU [EE] 2023-01-03 04:51 --- --- --- 12 M
FEED HALTEN [AG] 2022-11-25 17:35 3,186 Ton 1,999 Ton 1992 81 M
JAKOB PREI [EE] 2022-11-07 12:26 --- --- --- 23 M
EVA-320 [EE] 2022-10-31 11:38 --- --- --- 18 M
ELIZA [EE] 2022-10-26 09:05 --- --- --- 10 M
EVA 317 [EE] 2022-09-30 07:40 --- --- --- 23 M
MONTU [EE] --- --- --- 30 M
ATTILA [FI] --- --- --- 36 M
KIRKE [AG] 7,802 Ton 4,990 Ton 2007 118 M