img
No Internet
SWIPE TO GO BACK

MyShipTracking

Ports Calls

GORINCHEM VI
Συμβάν
Ώρα
Λιμάνι
Πλοίο
Άφιξη 2023-02-09 11:10 Flag GORINCHEM GORINCHEM VI [NL]
Αναχώρηση 2023-02-09 11:04 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM VI [NL]
Άφιξη 2023-02-09 10:52 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM VI [NL]
Αναχώρηση 2023-02-09 10:50 Flag GORINCHEM GORINCHEM VI [NL]
Άφιξη 2023-02-09 10:43 Flag GORINCHEM GORINCHEM VI [NL]
Αναχώρηση 2023-02-09 10:36 Flag WOUDRICHEM GORINCHEM VI [NL]
Άφιξη 2023-02-09 10:30 Flag WOUDRICHEM GORINCHEM VI [NL]
Αναχώρηση 2023-02-09 10:22 Flag GORINCHEM GORINCHEM VI [NL]
Άφιξη 2023-02-09 10:07 Flag GORINCHEM GORINCHEM VI [NL]
Αναχώρηση 2023-02-09 10:03 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM VI [NL]
Άφιξη 2023-02-09 09:53 Flag SLEEUWIJK GORINCHEM VI [NL]
Αναχώρηση 2023-02-09 09:50 Flag GORINCHEM GORINCHEM VI [NL]
Άφιξη 2023-02-09 09:43 Flag GORINCHEM GORINCHEM VI [NL]
Αναχώρηση 2023-02-09 09:36 Flag WOUDRICHEM GORINCHEM VI [NL]
Άφιξη 2023-02-09 09:30 Flag WOUDRICHEM GORINCHEM VI [NL]
Αναχώρηση 2023-02-09 09:20 Flag GORINCHEM GORINCHEM VI [NL]