img
No Internet
SWIPE TO GO BACK

MyShipTracking

Ports Calls

STJERNOY
Ereignis
Zeit
Hafen
Schiff
Ankunft 2023-02-04 15:41 Flag HARSTAD STJERNOY [NO]
Abfahrt 2023-02-04 14:01 Flag SANDSOYA STJERNOY [NO]
Ankunft 2023-02-04 14:00 Flag SANDSOYA STJERNOY [NO]
Abfahrt 2023-02-04 13:34 Flag HARSTAD STJERNOY [NO]
Ankunft 2023-02-04 09:09 Flag HARSTAD STJERNOY [NO]
Abfahrt 2023-02-04 08:42 Flag SANDSOYA STJERNOY [NO]
Ankunft 2023-02-04 08:40 Flag SANDSOYA STJERNOY [NO]
Abfahrt 2023-02-04 07:04 Flag HARSTAD STJERNOY [NO]
Ankunft 2023-02-03 18:13 Flag HARSTAD STJERNOY [NO]
Abfahrt 2023-02-03 16:37 Flag SANDSOYA STJERNOY [NO]
Ankunft 2023-02-03 16:30 Flag SANDSOYA STJERNOY [NO]
Abfahrt 2023-02-03 16:04 Flag HARSTAD STJERNOY [NO]