img
No Internet
SWIPE TO GO BACK

MyShipTracking

Ports Calls

STJERNOY
Ereignis
Zeit
Hafen
Schiff
Ankunft 2022-12-01 20:09 Flag HARSTAD STJERNOY [NO]
Abfahrt 2022-12-01 19:01 Flag SANDSOYA STJERNOY [NO]
Ankunft 2022-12-01 18:55 Flag SANDSOYA STJERNOY [NO]
Abfahrt 2022-12-01 18:33 Flag HARSTAD STJERNOY [NO]
Ankunft 2022-12-01 17:27 Flag HARSTAD STJERNOY [NO]
Abfahrt 2022-12-01 15:50 Flag SANDSOYA STJERNOY [NO]
Ankunft 2022-12-01 15:46 Flag SANDSOYA STJERNOY [NO]
Abfahrt 2022-12-01 15:19 Flag HARSTAD STJERNOY [NO]
Ankunft 2022-12-01 09:11 Flag HARSTAD STJERNOY [NO]
Abfahrt 2022-12-01 08:45 Flag SANDSOYA STJERNOY [NO]
Ankunft 2022-12-01 08:40 Flag SANDSOYA STJERNOY [NO]
Abfahrt 2022-12-01 07:04 Flag HARSTAD STJERNOY [NO]
Ankunft 2022-12-01 05:50 Flag HARSTAD STJERNOY [NO]
Abfahrt 2022-12-01 05:25 Flag SANDSOYA STJERNOY [NO]
Ankunft 2022-12-01 05:21 Flag SANDSOYA STJERNOY [NO]
Abfahrt 2022-12-01 04:29 Flag HARSTAD STJERNOY [NO]